A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जुने फेकुनि नवीन घ्या

नगरवासिनो या हो या
जुने फेकुनि नवीन घ्या

जगावेगळा हा व्यापार
दानासाठी हा व्यवहार
पेठ लुटुनी सारी न्या
जुने फेकुनि नवीन घ्या

आणा, फेका, मळके लक्तर
घेऊनि जा हो दुकूल पिताम्बर
फुटके टाका, धडके घ्या
जुने फेकुनि नवीन घ्या

नक्षीदार ही पात्रे सुंदर
मुक्तकरे घ्या हिरे जवाहिर
दैन्य देउनी सौख्य घरी न्या
जुने फेकुनि नवीन घ्या

उघडे लक्ष्मीचे उद्यान
स्वर्णसंधीचा राखा मान
सान-थोर या, नर-नारी या
जुने फेकुनि नवीन घ्या
दुकूल - रेशमी वस्‍त्र.
सान - लहान.