A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ज्या हरीवर मी प्रीती केली

ज्या हरीवर मी प्रीती केली, जडले ज्याचे पिसे
तयाला काळीज नाही कसे?

रूप-सूराला भुलुनी गेले
त्याच क्षणी मी त्याची झाले
सर्वस्वा मी वाहून बसले, करून घेतले हसे
तयाला काळीज नाही कसे?

एकांगी का प्रीत म्हणावी
फसगत माझी का समजावी
मीलन स्वप्‍ने किती बघावी, कुठवर सोडू उसासे
तयाला काळीज नाही कसे?

 

Random song suggestion
  उषा टिमोथी