A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
काल पाहिले मी स्वप्‍न

काल पाहिले मी स्वप्‍न गडे

नयनी मोहरली ग आशा
बाळ चिमुकले खुदकन हसले
मीही हसले, हसली आशा
काल पाहिले मी स्वप्‍न गडे

भाग्यवतीचे भाग्य उजळले
कुणीतरी ग मला छेडिले
आणि लाजले, हळूच वदले
रंग सावळा तो कृष्ण गडे

इवली जिवणी इवले डोळे
भुरुभुरु उडती केसही कुरळे
रुणुझुणु रुणुझुणु वाजती वाळे
स्वप्‍नी ऐकते तो नाद गडे

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.