A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
काय मला भूल पडलि

काय मला भूल पडलि, भान हरपलें ।
तें मुख वर केलें परि नाहिं चुंबिले ॥

सुंदरिनें अंगुलिनीं ओंठ झांकिले ।
नको नको ऐसें ह्मणत तोंड फिरविलें ।
प्रेमभरें तिनें अर्ध नेत्र मिटियले ।
ऐशा त्या ऐन रंगि व्यंग जाहलें ॥
गीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
संगीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
स्वर-
नाटक - शाकुंतल
राग - आनंद भैरवी
ताल-दादरा
चाल-नको नको स्त्रीसंगनामग्रहण
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.