A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कधी रे पाहिन डोळां तुला

कधी रे पाहिन डोळां तुला?
सोनुल्या देवाघरच्या फुला

कस्तुरी-हरिणाच्या उदरी
हरीने साठविली कस्तुरी
सुगंधे हरिणच वेडावला !

देव तू येशिल माझ्या घरी
तुझ्यासह अमृत माझ्या उरी
कधी ते भरविन बाळा तुला?

फुला, तू संसारी मंगल
फुला, तू फुलाहुनी कोमल
करिन या तळहाताचा झुला
कस्तुरी - एक अतिशय सुगंधी द्रव्य.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.