A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कधी रे पाहिन डोळां तुला

कधी रे पाहिन डोळां तुला?
सोनुल्या देवाघरच्या फुला

कस्तुरी-हरिणाच्या उदरी
हरीने साठविली कस्तुरी
सुगंधे हरिणच वेडावला!

देव तू येशिल माझ्या घरी
तुझ्यास्तव अमृत माझ्या उरी
कधी ते भरविन बाळा तुला?

फुला, तू संसारी मंगल
फुला, तू फुलाहुनी कोमल
करिन या तळहाताचा झुला