A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कळला रे राया मला

कळला रे राया मला, तुला लागलेला छंद !
कुणालागी आठवीता सैल झाले बाजूबंद?
सैल झाले बाजूबंद

कुणाच्या रे यौवनाचा गालिचा हा मखमली?
मळविती सराईत नजरेच्या चोरचाली
नाही उतरली धुंद

कुणाच्या ही कुंकवाची लांब पुसटली चिरी?
उमटले मीलन राया तुझिया खांद्यावरी
चोरभेटीचा आनंद

नयनांच्या लालीतून दिसे छ्बी रंगलेली
का रे उचकी लागली कुणी आठवण केली
कुणा डोळ्याचा हा फंद
गीत - राजा बढे
संगीत -
स्वर- ललिता परुळेकर
गीत प्रकार - भावगीत
चिरी - बारीक रेघ / कुंकू.
फंद - नाद / व्यसन.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.