A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कळी उमलते मना एकदा

कळी उमलते मना एकदा
पुन्हा न सुख ते मिळे दहादा

लहर वायुची, शीत चंद्रकोर
ती लज्जांकित अबोल थरथर
दळ दळ उधळी मुक्त सुगंधा

एक रात ती सौभाग्याची
आस पुरविते शतजन्मांची
मौन साधिते सुखसंवादा

असले जीवन अशी पर्वणी
निर्माल्याच्या कुठून जीवनी
जीवन अवघे हीच आपदा

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.