A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कल्पनेचा कुंचला

कल्पनेचा कुंचला, स्वप्‍नरंगी रंगला
चित्र मी काढू कसे? सजणा सांग ना!

हे निळेपण पांघरावे
गीत माझे मोहरावे
शब्द मी माळू कसे?
सजणा सांग ना, सांग ना!

खेळतो हा धुंद वारा
या धुक्याच्या शुभ्र धारा
रंग मी खेळू कसे?
सजणा सांग ना, सांग ना!

आज संध्या रूप घेई, प्रीतिचे
प्रीतिचे मज दान देई
गुज मी बोलू कसे?
सजणा सांग ना, सांग ना!
कुंचला - रंग देण्याचा ब्रश.
गुज - गुप्‍त गोष्ट, कानगोष्ट.