A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कांचनस्वप्‍ने नाचत

कांचनस्वप्‍ने नाचत उधळत, हसलि रात पुनवेची
श्यामसुंदरासवे रंगली, राधा गोकुळची

राजस श्रीहरि मदन जणू तो
कस्तुरि-मळवट भाळि शोभतो
हार फुलांचा कंठी रुळतो
अधरी पावा वाजवि मंजुळ, माखली उटी चंदनाची

राधेचा घननीळ सांवळा
गोकुळचा तो मुरलीवाला
घुमवित आला, सप्तसुरांला
गोकुळचा तो मुरलीवाला, चोरिली नीज राधिकेची

यमुनालहरी हरिगुण गाती
पायी पैंजण रुणझुणु करती
वाजवि पावा तो जगजेठी
रंगले गोकुळ, रंगलि गौळण, रंगली सखी मोहनाची
कांचन - सोने.