A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
खिन्‍न या वाटा

खिन्‍न या वाटा दूर पळणार्‍या
या स्मृती सार्‍या जीव छळणार्‍या

लाडक्या शपथा, लाजरी वचने
पाकळ्या त्यांच्या आज गळणार्‍या

रात वैरिण ही सात जन्मांची
आणि या उल्का तोल ढळणार्‍या

चांदण्याकाठी धुंद त्या भेटी
या व्यथा उरल्या आज जळणार्‍या
उल्का - आकाशातून पडलेला तारा.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  उषा मंगेशकर