A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कोणास ठाऊक कसा

कोणास ठाऊक कसा? पण सिनेमात गेला ससा !
सशाने हलविले कान, घेतली सुंदर तान,
सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प
दिग्दर्शक म्हणाला, "वाहवा !", ससा म्हणाला, "चहा हवा !"

कोणास ठाऊक कसा पण सर्कशीत गेला ससा !
सशाने मारली उडी, भरभर चढला शिडी
विदुषक म्हणाला, "छान छान !", ससा म्हणाला, "काढ पान !"

कोणास ठाऊक कसा पण शाळेत गेला ससा !
सशाने म्हंटले पाढे
बे एकं बे, बे दुणे चार, बे त्रीक सहा, बे चोक आठ आणि घडघड वाचले धडे
गुरुजी म्हणाले, "शाब्बास !", ससा म्हणाला, "करा पास !"
गीत - राजा मंगळवेढेकर
संगीत - श्रीनिवास खळे
स्वर- शमा खळे
गीत प्रकार - बालगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.