A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कोणास ठाऊक कसा

कोणास ठाऊक कसा? पण सिनेमात गेला ससा!
सशाने हलविले कान, घेतली सुंदर तान,
सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प
दिग्दर्शक म्हणाला, "वाहवा!", ससा म्हणाला, "चहा हवा!"

कोणास ठाऊक कसा पण सर्कशीत गेला ससा!
सशाने मारली उडी, भरभर चढला शिडी
विदुषक म्हणाला, "छान छान!", ससा म्हणाला, "काढ पान!"

कोणास ठाऊक कसा पण शाळेत गेला ससा!
सशाने म्हंटले पाढे
बे एकं बे, बे दुणे चार, बे त्रीक सहा, बे चोक आठ आणि घडघड वाचले धडे
गुरुजी म्हणाले, "शाब्बास!", ससा म्हणाला, "करा पास!"
गीत- राजा मंगळवेढेकर
संगीत - श्रीनिवास खळे
स्वर - शमा खळे
गीत प्रकार - बालगीत