A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कृष्णा कशी रे लागली

तुझिया बोटाला,
कृष्णा कशी रे लागली रक्ताची धार?

माझ्या मंदिरी नाही एकही चिंधी, शालू शेले अपरंपार!
तुझिया बोटला!

दारी धावली कृष्णा ऐकुनी श्रीकृष्णाची हाक
करांगुलीचे रक्त पाहुनी कळवळली क्षण एक
डोळां ये पाणी, फाडिली जरतारी पैठणी
तुझिया बोटाला!