A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कुणा न दिसतां कोण चालवी

कुणा न दिसतां कोण चालवी अवघा संसार
कळसूत्री बाहुली खेळवी, कोण सूत्रधार?

अपुले येणें अपुले जाणें
सहज बोलणे मंजुळ गाणें
अपुल्या करवी तोच करवितो सारे व्यवहार

आयुष्याचे रंगीत नाटक
तोच तयाचा करता नायक
अपार लीला त्याच्या, त्याचे अनंत अवतार

ठाव तयाचा कुणा माहिती
जरी वसे तो अवतीभवतीं
असून अपला अनोळखी हा, जवळ असून दूर
गीत - सुधीर मोघे
संगीत - श्रीधर फडके
स्वर- सुरेश वाडकर
चित्रपट - खरं कधी बोलू नये
गीत प्रकार - चित्रगीत