A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कुणीतरी सांगा श्रीहरीला

कुणीतरी सांगा श्रीहरीला
एकदा भेट राधिकेला

विसरलास का देवा गोकुळ
बालपणीचे वय ते अवखळ
विसरलास का यमुनातटीच्या
मुग्ध प्रेमलीला

मूर्ती तुझी ही रोज पूजिते
कसे कळावे प्रिया तुला ते
आठविता तुज, विसर निजेचा
पडला नयनाला