A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
लाज वाटे आज बाई

लाज वाटे आज बाई वाटतो आल्हादही
व्हवयाची भेट त्यांची व्हायचा संवादही

जवळ येते ती घडी अन्‌ दूर जातो धीर का?
भरून येती उगीच डोळे, कंप देही सारखा
भास होतो पावलांचा, कानी येते सादही !

दोन भुवया या कमानी पापण्यांची तोरणे
प्रियकराच्या स्वागतासी सिद्ध झाली लोचने
जीव थांबे लोचनी त्या, ना तनूची दादही !