A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
लाल पैठणी रंग माझ्या

लाल पैठणी रंग माझ्या चोळीला
तुमी यावं सजण रंग होळीला

उगा मस्करी करीन कशाला
तुमच्यासाठी सजला बंगला

अशी नार झुबेदार, हिचा कोण भर्तार
हिरव्या चुड्याचा मनगटी झंकार
घट्ट नेसून हिंडते नऊवार

गोर्‍या पायात पैंजण रुमझुमला
तुमी यावं सजण रंग होळीला

शपथ गळ्याची तुम्हा सांगते
सारा शिणगार घेऊन बसते

रूप हीचं रूपखनी, नाही हळू पाही कुणी
कुंकू भरलं कपाळी भरदार
हिच्या अंगावर सोन्याची जरतार

माझ्या ओठीचा लाल इडा देते तुम्हाला
तुमी यावं सजण रंग होळीला
खनि - खाण.
भर्तार (भर्ता) - नवरा, पती / स्वामी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


Random song suggestion
  आशा भोसले, चंद्रकांत काळे