A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
लाज राख नंदलाला

तव भगिनीचा धावा ऐकुनी, धाव घेई गोपाळा
लाज राख नंदलाला

द्युतामध्ये पांडव हरले
उपहसाने कौरव हसले
लाज सोडुनी सभेत धरिले माझ्या पदराला

अबलेसम हे पांडव सगळे
खाली माना घालुनी बसले
आणि रक्षाया शील सतीचे कुणी नाही उरला

आसू माझिया नयनी थिजले
घाबरले मी डोळे मिटले
रूप पहाया तुझे सावळे प्राण आता उरला

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.