A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
लाजर्‍या कळीला भ्रमर सांगतो

लाजर्‍या कळीला भ्रमर सांगतो काही
मी लाज लाजुनी लालस झाले बाई

जे सांगु नये ते सांगितले पदराने
मी अमृत घेता तुझ्यातले अधराने
गात्रात अनामिक स्वर झंकारून राही

तू वदलासी मज जवळ घेउनी कानी
मी तुझाच आहे तू माझी फुलराणी
वाटते तुझ्यावीण अर्थ जीवना नाही

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.