A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
लावा भांड्याला कल्हई

भांड्याला कल्हई, लावा भांड्याला कल्हई
तांब्याची पितळेची करून देतो कल्हई

माझ्या कल्हईचा न्याराच ढंग
देतो भांड्यांना चांदीचा रंग
गल्लोगल्ली हे घेऊन सोंग
माझ्या कामात माझा मी दंग
थोरांची गरिबांची एकच इथे कल्हई

मज बंगल्यात कोणी पुकारी
कधी जातो मी झोपडदारी
कधी रोखीत कधी उधारी
एका मोलाची ही मज सारी
लेखणीची अन्‌ कल्हईची एकच माझी झिलई

कधी स्वप्‍नी मलाही दिसले
ओठी भिडले चांदीचे पेले
हाती कथलाचे पुसणे आले
परि त्याचे सोने झाले
कष्टाची मोलाची भाकर हक्काची खावी
कथिल - एक धातू. Tin (Sn).
कल्हई - उजाळा.
झिलई - चमक.

 

Print option will come back soon