A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
लोक का करतात प्रीती

लोक का करतात प्रीती कळत नाही
का फुले होतात माती कळत नाही

मंद नंदादीप जेथे हा पुरेसा
वीज दाहक का रुचावी कळत नाही

थांबते तृष्णा उरीची मधुघटांनी
मिटविशी ती का विषाने कळत नाही

या दिशा सोडून सार्‍या ओळखीच्या
वाट परकी आवडे का कळत नाही
गीत - वसंत निनावे
संगीत - वीरधवल करंगुटकर
स्वर- कांचन
गीत प्रकार - भावगीत
तृष्णा - तहान.