A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मान वेळावुनी धुंद बोलू

मान वेळावुनी धुंद बोलू नको
चालताना अशी वीज तोलू नको
ऐक माझे जरा
हट्ट नाही खरा
दृष्ट लागेल ग दृष्ट लागेल ग

आज वारा बने रेशमाचा झुला
ही खुशीची हवा साद घाली तुला
मोर सारे तुझे
हे पिसारे तुझे
रूप पाहून हे चंद्र भागेल ग

पाहणे हे तुझे चांदण्याची सुरी
हाय मी झेलली आज माझ्या उरी
लाट मोठी फुटे
शीड माझे कुठे?
ही दिशा कोणती? कोण सांगेल ग?
गीत - मंगेश पाडगांवकर
संगीत - यशवंत देव
स्वर- अरुण दाते
गीत प्रकार - भावगीत
भागणे - थकणे, दमणे.
वेळावणे (वेळणे) - सैल सोडून हलविणे.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.