A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मधुरानना तुलना ना

मधुरानना तुलना ना ।
रूप, शील, गुण, तेज दावुनी, दिपविलेंसि नयनां ॥

तनुलता न विद्युल्लता भासे ।
दिव्यवाणी अशरीरिणी खास ।
पूर्णचंद्र करि वदनीं निवास ।
स्मृति मधुर मोहि मदीय मना ॥
आनन - मुख, तोंड.
मदीय - माझी.
लता (लतिका) - वेली.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.