A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मज भेटुनी जा हो दत्तसख्या

मज भेटुनी जा हो दत्तसख्या अवधूता

का तुम्ही कमंडलु विसरून आला इथे
प्रिय श्वान आज ते तुम्हासवे का नसे
काखेची झोळी ती विसरून गेला कुठे
परि तुम्हास पुरते ओळखिले मी आता
मज भेटूनी जा हो दत्तसख्या अवधूता

किती व्याकुळतेने तुम्हास मी आळविले
ह्रदयीचे भावही व्यथितपणे कळविले
इंद्रियास दमुनी चित्ताला वळविले
का उगाच असली सत्त्वपरीक्षा घेता
मज भेटूनी जा हो दत्तसख्या अवधूता

किती सुयोग सुंदर भेटीचा मज दिला
ना वियोग तुमचा कधी घडावा मला
सर्वस्व भाव मी चरणी तव वाहिला
मन रंगुनी गेले गुरुराया ये आता
मज भेटूनी जा हो दत्तसख्या अवधूता
श्वान - कुत्रा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.