A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माझे गाणे एकच माझे

माझे गाणे, एकच माझे नित्याचे गाणे
अक्षय गाणे, अभंग गाणे, गाणे हे गाणे

सर्व जगाचे मंगल, मंगल माझे गाणे
या विश्वाची एकतानता हे माझे गाणे

आशेच्या वीणेचा चढवुनि सूर भौतिकात
हे गाणे, हे प्रियकर माझे गाणे मी गात.

"निरध्वनी हे, मूक गान हे" यास म्हणो कोणी
नभात हे साठवले याने दुमदुमली अवनी.

सर्व धर्म हे, भेद-पंथही सर्व एक झाले
माझे, माझे विश्व, तार ही प्रेमाची बोले

ही मोक्षाची, स्वातंत्र्याची, उन्‍नतिची माला
सौभाग्याची तार लागलो मी छेडायाला.

हे नंदनवन ही स्वर्भूमी एक पहा झाली !
मंगल मंगल मद्गानाची गति ही शेवटली.
गीत - बालकवी
संगीत - पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर- लता मंगेशकर
गीत प्रकार - कविता
अवनि - पृथ्वी.
भौतिक - पंचभूतविषयक.

 

Print option will come back soon