A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माझी प्रिया हसावी

स्वप्‍नात चांदण्याच्या जणू पौर्णिमा दिसावी
होऊन आज राधा, माझी प्रिया हसावी

कुजबुजली ही पानफुले ग
गुपित राधिके मला कळे ग
अवचित धागा कसा जुळे ग
ही रेशीमगाठ बसावी

मी मनहरिणी, मी वनराणी
भ्रमर छेडितो गुंजत गाणी
माठ थरथरे, निथळे पाणी
माझी लाज रुसावी

प्रतिमा शकुंतलेची, माझी प्रिया हसावी

शृंगाराच्या निबिड वनाचे
जपतप सारे खेळ मनाचे
डोळे मिटुनी ध्यान कुणाचे
प्रीती कशी फसावी

होऊन मेनका ही, माझी प्रिया हसावी
निबिड - दाट.

 

  अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडकर