A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माझ्या छकुलीचे डोळे

माझ्या छकुलीचे डोळे
दुध्या कवडीचे डाव
बाई ! कमळ कमळ
गोड चिडीचं ग नांव !

जरी बोलते ही मैना
माझी अजून बोबडे
मला लागति ते बाई
खडीसाखरेचे खडे !

सार्‍या जगाचं कौतुक
इच्या झांकल्या मुठींत
कुठें ठेवूं ही साळुंकी
या डोळ्याच्या पिंजर्‍यांत !

कसे हांसले ग खुदकन
माझ्या बाईचे हे ओंठ
नजर होईल कोणाची
लावुं द्या ग गालबोट !
गीत - वि. भि. कोलते
संगीत - व्ही. डी. अंभईकर
स्वर- व्ही. डी. अंभईकर
गीत प्रकार - भावगीत, नयनांच्या कोंदणी
  
टीप -
• काव्य रचना- १६ डिसेंबर १८२८, मलकापूर.
कवडी - समुद्रातील एका जलजंतूच्या शरीरावरील कवच.
चिडी - चिमणी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.