A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माझ्या मनिचे हितगुज सारे

माझ्या मनिचे हितगुज सारे ठाऊक कृष्णाला ।
ऐसे असुनी दु:खावरती देतो डागाला ॥

अर्जुनजीला मग द्यावी हे आपणची वदला ।
आशा मज बहु दावुनि ऐसा घात करूं सजला ।
जैसा वरती दिसतो काळा आंतुनहि झाला ।
तारिल म्हणुनी धरिलें ज्याला तुडवी तो मजला ॥