A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माझ्या मातीचे गायन

माझ्या मातीचे गायन
तुझ्या आकाश श्रुतींनी
जरा कानोसा देऊन कधी ऐकशील का रे

माझी धुळीतील चित्रे
तुझ्या प्रकाश नेत्रांनी
जरा पापणी खोलून कधी पाहशील का रे

माझ्या जहाजाचे पंख
मध्यरात्रीत माखले
तुझ्या किनार्‍यास दिवा कधी लावशील का रे

माझा रांगडा अंधार
मेघामेघांत साचला
तुझ्या उषेच्या ओठांनी कधी टिपशील का रे
श्रुति - कान / ऐकणे / आवाज / धर्मग्रंथ / स्वरावयव.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.