A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माझ्या मायेच्या माहेरा

माझ्या मायेच्या माहेरा मला कधी नेसी?
मायबाप विठ्ठला रे, कधी भेट देसी?

रामकृष्ण हरी ! रामकृष्ण हरी !

ज्ञानियांचा राजा तुझा बाळ लडिवाळ
अवघे वैष्णव तुझे लाडके गोपाळ
मला एकलीला का रे, दूर मोकलीसी?
मायबाप विठ्ठला रे, कधी भेट देसी?

तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा माधव बरवा
रामकृष्ण हरी ! रामकृष्ण हरी !

टाळ मृदंगाची साथ नामाचा सोहळा
भीवरेच्या तीरी नाचे धुंद संतमेळा
दुरावले कैशी देवा मीच दर्शनासी?
मायबाप विठ्ठला रे, कधी भेट देसी?
बरवा - सुंदर / छान.
भीवरेच्या - भीमा नदीच्या.
मोकलणे - पाठविणे / मोकळा सोडणे.
वैष्णव - विष्णुभक्त.

 

Print option will come back soon