A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मजवरी माधव रुसला बाई

मजवरी माधव रुसला बाई, काही केल्या बोलत नाही

सोनपाऊले मी आसवांनी, न्हाऊ घातली करकमलांनी
पूजा बांधिली भावफुलांनी, उधळुनी मजला लोटुन देई

लगटुनि अंगा किती विनविले, बोल नाही तर- मी पण रुसले
रुसता रुसता मधेच हसले, हरि गोजिरा- हसला नाही

तव हृदयाची चोरी केली, राधेची का आगळिक झाली
अनंत हृदये तुवा चोरिली, राग कधी कुणी धरला नाही
आगळिक - मर्यादेचे उल्लंघन.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.