A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मला वेड लागले प्रेमाचे

रंगबावर्‍या स्वप्‍नांना सांगा रे सांगा
कुंदकळ्यांना वेलींना सांगा रे सांगा
हे भास होती कसे, हे नाव ओठी कुणाचे
का सांग वेड्या मना, मला भान नाही जगाचे
मला वेड लागले प्रेमाचे

नादावले धुंदावले, कधी गुंतले मन बावळे
नकळे कसे कोणामुळे सूर लागले मनमोकळे
हा भास की तुझी आहे नशा
मला साद घालती दाही दिशा
मला वेड लागले प्रेमाचे

जगणे नवे वाटे मला, कुणी भेटला माझा मला
खुलता कळी उमलून हा मनमोगरा गंधाळला
हा भास की तुझी आहे नशा
मला साद घालती दाही दिशा
मला वेड लागले प्रेमाचे
गीत - गुरु ठाकूर
संगीत - चिनार-महेश
स्वर- स्वप्‍नील बांदोडकर, केतकी माटेगावकर
चित्रपट - टाईमपास
गीत प्रकार - चित्रगीत, युगुलगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  स्वप्‍नील बांदोडकर, केतकी माटेगावकर