A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मल्हारी माझा मल्हारी

मल्हारी माझा मल्हारी
भर्तार माझा मल्हारी
नांदते गुणी गोजिरी प्रीत जेजुरी
भर्तार माझा मल्हारी

बाळपणी लगीन लागलं
सोन्याचं सूप वाजलं
लाखोगणती वर्‍हाडी आलं बघाया नवरी

पंचकल्याणी घोड्यावर
खंडेराव होउनी स्वार
मिरविता मला चौफेर, उठे ललकारी

केतकी सुगंधी काया
वाहुनी देवाच्या पाया
हळदीची कीर्त उधळाया आली सुंदरी
पंचकल्याणी - ज्याच्या अंगावर पाच शुभ चिन्हे आहेत असा.
भर्तार (भर्ता) - नवरा, पती / स्वामी.

 

Print option will come back soon
Random song suggestion
  लता मंगेशकर, शाहीर साबळे