A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मनमंदिरा तेजाने

मनमंदिरा तेजाने उजळून घेई साधका
संवेदना संवादे सहवेदना जपताना

तळहाताच्या रेषांनी
सहज सुखा का भोगी कुणी
स्वयंप्रकाशी तू तारा
चैतन्याचा गाभारा
भर पंखातून स्वप्‍न उद्याचे
झेप घे रे पांखरा

उजळून घेई साधका
मनमंदिरा तेजाने उजळून घेई साधका