A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मंदिरीं शिवभूषण येतील

मंदिरीं शिवभूषण येतील
हृदयफुलांच्या पायघड्यांवर पदचिन्हें उठतील

अष्ट दिशांनो चवर्‍या ढाळा
शिरीष-जाई-जुई-चंपक उधळा
सिंहासन सोडून हृदयींचे आसन द्या म्हणतील

छत्रपतींच्या छत्राखाली
पिकती सदा तलवारी ढाली
महाराष्ट्राच्या महाभारती अर्जुन ते होतील

राजे ते नच मीही राणी
देशाची या करू निगराणी
विश्वाचा संसार आमुचा व्रत आमुचे उजळील
चवरी (चामर) - वनगाईच्या केसांच्या झुबक्यास सोने अथवा चांदीची दांडी बसवून देव, राजा किंवा इतर मोठी व्यक्ति यांच्या अंगावरील माशा वगैरे उडवण्यासाठी केलेले कुंच्यासारखे साधन.
शिरीष - या झाडाची फुलं नाजूक असतात.

 

Random song suggestion
This 👇 player works on all android and iOS devices also
  लता मंगेशकर