A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मंगलदिनिं तन मन धन

मंगलदिनिं तन, मन, धन दान पदिं करीतें ।
सहाचरणसूचक हा कर करांत देतें ॥

स्वीकारुनि पत्‍निपदीं धन्य मज करावें ।
आर्यव्रत सेविन ही शपथ मीहि घेतें ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - संगीत संशयकल्लोळ
राग - देस
चाल-निपट निडर
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.