A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मनी अचानक हलले काही

मनी अचानक हलले काही
वार्‍यावर दरवळले काही

भरती येता उधाणलेली
लाट आतुनी शहारलेली
सावरताना ढळले काही

गंध दिवाणा स्पर्श पाहुणा
हवा कशाला नवा बहाणा
नजरेमधुनी कळले काही

तू असण्याचा धुंद केवडा
तू नसताना दिवस बापुडा
शब्दांमधुनी ओघळले काही

हात हाती हा विश्वासाचा
अर्थ सांगतो सहवासाचा
सखेसोबती आकळले काही
आकळणे - आकलन होणे, समजणे.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.