A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मनी जे दाटले तुला पाहुनी

मनी जे दाटले तुला पाहुनी, सांगू कसे?
हृदय शब्दांत ग आणावे कसे? सांगू कसे?

क्षणी एकाच ओझरती जराशी दिसुनी गेलीस तू
तरी मी का उभा वळणावरी ते, सांगू कसे?

तुझ्या नजरेतली जादू, तुझ्या चालीतला डौल
कधी उतरेल ही भूल कशी ते, सांगू कसे?

सुखाची गोड कळ दुखरी कशाला देऊन गेलीस तू?
अनाहूत त्या क्षणांचे गूढ नाते, सांगू कसे?
अनाहूत - अनपेक्षित, आकस्मिक.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.