A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मनोरथा चल त्या

मनोरथा, चल त्या नगरीला
भूलोकीच्या अमरावतीला

स्वप्‍नमार्ग हा नटे फुलांनी
सडे शिंपिले चंद्रकरांनी
शीतळ वारा सारथि हो‍उनि
अयोध्येच्या नेइ दिशेला!

सर्व सुखांचा मेघ सांवळा
रघुनंदन मी पाहिन डोळां
दोन करांची करून मेखला
वाहिन माझ्या देवाला!
अमरावती - इंद्रनगरी.
मेखला - कमरपट्टा.