A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माउली माउली रूप तुझे

विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल

तुला साद आली तुझ्या लेकरांची
अलंकापुरी आज भारावली
वसा वारीचा घेतला पावलांनी
आम्हा वाळवंटी तुझी सावली
गळाभेट घेण्या भीमेची निघाली
तुझ्या नामघोषात इंद्रायणी

विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल

भिडे आसमंती ध्वजा वैष्णवांची
उभी पंढरी आज नादावली
तुझे नाव ओठी, तुझे रूप ध्यानी
जिवाला तुझी आस गा लागली
जरी बाप सार्‍या जगाचा परि तू
आम्हा लेकरांची विठू माउली

माउली माउली माउली माउली
माउली माउली रूप तुझे

विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल

चालतो रे तुझी वाट रात्रंदिनी
घेतला पावलांनी वसा
टाळघोषातुनी साद येते तुझी
दावते वैष्णवांना दिशा

दाटला मेघ तू सावळा, मस्तकी चंदनाचा टिळा
लेऊनि तुळशीमाळा गळा ह्या, पाहसी वाट त्या राऊळा
आज हरपलं देहभान, जीव झाला खुळा बावळा
पाहण्या गा तुझ्या लोचनांत भाबड्या लेकरांचा लळा

भिडे आसमंती ध्वजा वैष्णवांची
उभी पंढरी आज नादावली
तुझे नाव ओठी, तुझे रूप ध्यानी
जिवाला तुझी आस गा लागली
जरी बाप सार्‍या जगाचा परि तू
आम्हा लेकरांची विठू माउली

माउली माउली माउली माउली
माउली माउली रूप तुझे

विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल

चालला गजर जाहलो अधीर लागली नजर कळसाला
पंचप्राण हे तल्लीन आता पाहीन पांडुरंगाला
देखिला कळस डोईला तुळस धावितो चंद्रभागेसी
समिप ही दिसे पंढरी याच मंदिरी माउली माझी
मुखदर्शन व्हावे आता, तू सकल जगाचा त्राता
घे कुशीत गा माउली तुझ्या पायरी ठेवतो माथा

माउली माउली माउली माउली
माउली माउली माउली माउली

पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल
श्री ज्ञानदेव तुकाराम
पंढरीनाथ महाराज की जय
गीत - गुरु ठाकूर
संगीत - अजय-अतुल
स्वर- अजय गोगावले
चित्रपट - लई भारी
गीत प्रकार - चित्रगीत, विठ्ठल विठ्ठल
अलंकापुरी - आळंदी.
राऊळ - देऊळ.
वैष्णव - विष्णुभक्त.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.