A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
म्हणतें जाईन सोडून राधे

म्हणतें जाईन सोडून राधे तुझा शेजार
तुझ्या खट्याळ कान्ह्यानं मला केलं बेजार

वेणीफणी करून, काजळकुंकू लेऊन
माझा ठेवणींतला शालू भरजरी
नेसून निघालें मी बाहेरी
आला कसा कुठून
पिचकारी घेऊन
गेला विसकटून मोलाचा साजशिणगार
माझा साज शिणगार

जातां मार्गामधून, खडे मारी मागून
माझा दहिदुधें भरला घडा
टाकी फोडून कसा ग धडधडा
सासू छळते मला
जीव वेडावला
सुना सुना वाटे ग मला सारा संसार
माझा सारा संसार

मोठा अवखळ कान्हा, पाडी भूरळ मना
कुंजवनांत मुरली घेउनी
छेडी मंजूळ राग-रागिणी
झालें गेलें विसरून
जीव येतो फुलून
लागे वाजाया अंतरीं प्रेमसतार
कुंज - वेलींचा मांडव.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.