A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी अशी ही बांधलेली

मी अशी ही बांधलेली, मी कशी स्वप्‍नात येऊ?
या तुझ्या गीतास वेड्या मी कशी स्वरसाज देऊ?

हे असे भिजतात डोळे, तू नको स्वप्‍नात येऊ
मदिर हळवी गीत-सुमने माझिया केसात खोवू
त्या सुखाने भारलेला गंध कैसा सांग लेवू?

रीतीच्या जड शृखलांनी पाय हे बांधून घेते
अन्‌ स्वरांच्या कंपनांना काळजाची साथ देते
काजळी रात्रीत कुठवर लोचनांचे दीप लावू?
मदिर - धुंद करणारा.
सुमन - फूल.

 

Print option will come back soon