A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी चालले रं शेताला

मी चालले रं शेताला, शेताला
सार्‍या वर्साची दौलत राखायाला

दिस आलाया डोंगरमाथ्याला
गुरं गेल्याती राखुळीला
शेत नाही कुणी राखाया
माझ्याविना, मी चालले रं शेताला, शेताला

मोट गातिया तथं, कुंई कुंई गानी
चंद्या-नंद्याचं थुई थुई नाचनं
मुरलीवानी,
धावतंय झुळुझुळु पाणी पाटाचं
माझ्या शेताला, सोनेरी शेताला
मी चालले रं शेताला, शेताला
गीत- दत्ता डावजेकर
संगीत - दत्ता डावजेकर
स्वर - लता राव
गीत प्रकार - भावगीत
मोट - विहिरीतून पाणी काढण्याचे मोठे पात्र.

 

Random song suggestion
This 👇 player works on all android and iOS devices also
  लता राव