A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी खरंच रुसले

मी खरंच रुसले, उगाच चिडवू नका
गडे, तुम्हि माझ्याशि बोलू नका

मला हसून का हो हसवता?
मला रुसून का हो फसवता?
मी हसायचि नाहि, मी फसायचि नाहि
माझ्या नादाला लागू नका

तुमचे लाडिक हसरे बोल
नाही जायचा अशान तोल
फोल लाडीगोडी, नका घालू कोडी
मला भोळीच समजू नका

इश्श, कशाला धरता पदर
जरा बाजुला घ्या ना नजर
बरं बोलेन हं मी, बाई भारिच तुम्ही
भीड भलतीच घालू नका
गीत - कवी सुधांशु
संगीत - अण्णा जोशी
स्वर- आर‌. एन्‌. पराडकर
गीत प्रकार - भावगीत

 

Print option will come back soon