A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी किनारे सरकताना

मी किनारे सरकताना पाहिले
मी मला आक्रंदताना पाहिले

कोणती जादू अशी केलीस तू
मी धुके गंधाळताना पाहिले

पाकळ्यां खंतावुनी जेव्हा गळाल्या
मी फुलांना झिंगताना पाहिले

लोक ते मागे फिराया लागले
मी तुला रेंगाळताना पाहिले
गीत - नीता भिसे
संगीत - भीमराव पांचाळे
स्वर- भीमराव पांचाळे
गीत प्रकार - कविता

 

Print option will come back soon