A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी राधिका मी प्रेमिका

मी राधिका मी प्रेमिका
तन श्याम, मन श्याम, प्राणसखा घनश्याम
रंगले जयाचे रंगी
मी राधिका मी प्रेमिका

अपरात्री कुंजवनी, सूर मधुर जाग मनी
कळेना, सुचेना, माझी मी उरेना, साहवेना
मीलनासी आतुरले
मी राधिका मी प्रेमिका

श्यामरंग, श्यामसंग, मीलनात चित्तदंग
सुखाच्या क्षणीही, मोहुनी वाजे ही मनवीणा
मंत्रमुग्ध मोहरले
मी राधिका मी प्रेमिका

येई भान, तृप्त गात्र, गोकुळी पहाट मात्र
कुणा हे सांगू मी, कसे हे सांगू मी, उमजेना
श्यामक्षण जगले
मी राधिका मी प्रेमिका

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  आरती अंकलीकर-टिकेकर