A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी तुमची जाहले जिवलगा

या पायावर जीव वाहिला, साक्षी ही पाऊले
मी तुमची जाहले, जिवलगा मी तुमची जाहले !

चल ग राणी हिरव्या रानी गुलुगुलु गोष्टी करू
चला नदीच्या तीरी राया वाळूवरती फिरू
मंजुळवाणे ऐकिव गाणे, मन त्याला भुलले
मी तुमची जाहले, जिवलगा मी तुमची जाहले !

चल ग राणी रात चांदणी चांदण्यांत न्हाऊ
धारांखाली मल्हारांतिल प्रीतगीत गाऊ
धारांहुनही सूर सुखाचे तुझिया ओठांतले
मी तुमची जाहले, जिवलगा मी तुमची जाहले !

 

Print option will come back soon
  पं. वसंतराव देशपांडे, माणिक वर्मा