A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी तुमची जाहले जिवलगा

या पायावर जीव वाहिला, साक्षी ही पाऊले
मी तुमची जाहले, जिवलगा मी तुमची जाहले !

चल ग राणी हिरव्या रानी, गुलुगुलु गोष्टी करू
चला नदीच्या तीरी राया वाळूवरती फिरू
मंजुळवाणे ऐकिव गाणे, मन त्याला भुलले
मी तुमची जाहले, जिवलगा मी तुमची जाहले !

चल ग राणी रात चांदणी, चांदण्यांत न्हाऊ
धारांखाली मल्हारांतील प्रीतगीत गाऊ
धारांहुनही सूर सुखाचे तुझिया ओठांतले
मी तुमची जाहले, जिवलगा मी तुमची जाहले !

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  पं. वसंतराव देशपांडे, माणिक वर्मा