A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी वाजवीन मुरली

मी वाजवीन मुरली वृक्षी बसून एका
होऊनिया मुकी तू वाळूत काढ रेखा

कालिंदिचा किनारा ते शांत संथ पाणी
राधामुकुंद दोघे दुसरे न तेथ कोणी
माया तुझी नि माझी सांगू नकोस लोकां

लोकांस काय ठावे संबंध हे युगांचे
हे वेगळेच नाते प्रेमातल्या जगाचे
दिसतो जरी न वारा झुलती कदंबशाखा

मायेत याच दोघे ये मायलेक होऊ
प्रीतीत याच राधे होऊ बहीणभाऊ
प्रेमास बंध नाही, ही बंधने तरी का?
गीत- ग. दि. माडगूळकर
संगीत - वसंत पवार
स्वर - सुरेश हळदणकर
चित्रपट- अबोली
गीत प्रकार - चित्रगीत युगुलगीत
कदंब (कळंब) - वृक्षाचे नाव.
कालिंदी - यमुना नदी. कालिंद पर्वतातून उगम पावलेल्या यमुना नदीस कालिंदी म्हणूनही संबोधण्यात येते.