A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मोहरले मस्त गगन

मोहरले मस्त गगन
सळसळतो धुंद पवन
प्रीतीचे गाई कवन
भिरभिरते बावरी, देहाची भिंगरी !

मंथर अनोखे हे पुकारे
भोवताली दाटले
छंदी अनंगाचे इशारे
रोमरोमी नाचले
नजरेची कस्तुरी दरवळली अंतरी
थरथरली शर्वरी रे साजणा !

चंचल नशेचे हे उखाणे
लोचनांनी छेडिले
फंदी तरंगांचे पिसारे
अंतरंगी रंगले
श्वासांची मोहिनी लखलखली अंबरी
धुंदी ही वादळी रे साजणा !
अनंग - मदन.
कवन - काव्य.
कस्तुरी - एक अतिशय सुगंधी द्रव्य.
फंद - नाद / व्यसन.
फंदी - नादी, छांदिष्ट.
मंथर - मंद, हळू चालणारा.
शर्वरी - रात्र.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.