A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मुरलीधर घनश्याम सुलोचन

मुरलीधर घनश्याम सुलोचन
मी मीरा, तू माझे जीवन

तुझ्या मूर्तिविन या डोळ्यांना
कृष्ण सख्या रे काही दिसेना
एकतारीच्या सुरांत माझ्या
तुझेच अवघे भरले चिंतन

श्यामल तनुचा तव देव्हारा
जीव-ज्योतीला माझ्या थारा
चिंतनात मी रमते तुझिया
सोबत करताळांची किणकिण

विषासही तू अमृत केले
या वेडीला जीवन दिधले
हे उरलेले जीवित माझे
तुला मुकुंदा करिते अर्पण