A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नाचतो डोंबारी रं

ढमाढम ढोल रं झमाझम झांझरी
नाचतो डोंबारी रं नाचतो डोंबारी

उद्याच्या पोटाची काळजी कशाला
आभाळ पांघरु दगड उशाला
गाळुनी घाम असा मागूया भाकरी
नाचतो डोंबारी रं नाचतो डोंबारी

सोळातली नार मी, रंग माझा बैंगणी
उर होई खालीवर, सूरत माझी ठेंगणी
जवानीनं तोडली रं रानफूलं डोंगरी
नाचतो डोंबारी रं नाचतो डोंबारी

विसावं वरीस आलंया भराला
भिंगाची चोळी ग दाटते उराला
सोन्याचा माड असा शंभर नंभरी
नाचतो डोंबारी रं नाचतो डोंबारी

हातामधी घेतली आडवी चिवाटी
तारेवरी डोलता नाचतो कोल्हाटी
माणसं झाली का रं कावरीबावरी
नाचतो डोंबारी रं नाचतो डोंबारी

कोल्हाटी अंगाची वाकली कमान
कोलांटी मारतो गिरक्या घेऊन
करती कौतुक शेजारीपाजारी
नाचतो डोंबारी रं नाचतो डोंबारी

काठी भली लांबडी दातांनी धरितो
वार्‍यावर घुमुनी रिंगण घालितो
चढुनी उतरितो पायरी पायरी
नाचतो डोंबारी रं नाचतो डोंबारी

जात अशी रांगडी, भोळी तशी भाबडी
भल्यासंगं भली रं, बुर्‍यासंगं वाकडी
पायाला आमुच्या रं बांधली भिंगरी
नाचतो डोंबारी रं नाचतो डोंबारी
कोल्हाटी - डोंबारी.
चिवाटी - बांबूची काठी.
झांझरी - लहान झांज.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  कृष्णा कल्ले, बालकराम, सुलोचना चव्हाण